IELTS

The International English Language Testing System (IELTS), İngilizce dil seviyesini belirleme için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında yabancılar için başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi, British Council ve IDP Education tarafından düzenlenmektedir.

IELTS Avustralya, İngiltere, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’daki akademik kurumların neredeyse tamamı tarafından kabul edilirken ABD’de çoğu kurum tarafından onaylanmaktadır. Sınav Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapanlar için zorunludur.

Sınavda başarısız olma durumu yoktur. Sınav sonucu 1 (bilgisi yok) ile 9 (uzman) arasında değişen seviye belirleme üzerine kurulmuştur. Üzerinden iki yıl geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır.

IELTS Sınav Sistemi

Tüm katılımcıların dinleme, okuma, yazma ve konuşma olarak sıralanan dört bölümü de tamamlamaları gerekmektedir. Dinleme ve konuşma bölümleri tüm katılımcılar için aynı olsa da sınavın akademik olup olmamasına göre okuma ve yazma bölümleri değişiklik göstermektedir. Bunlara ek olarak, ana fikirleri ve ayrıntılı gerçekleri anlama becerilerini test eden sorular, konuşmacıların görüş ve tutumlarını anlayabilme, bir konuşmanın amacını anlayabilme ve fikirlerin gelişimini izleyebilme becerisi bulunur.

 • Listening (Dinleme) – 30 dakika + 10 ara

Dinleme bölümü dört ayrı kısımdan oluşur. Her kısımdan önce katılımcılara durum hakkında kısa bilgi verilmektedir. Sonra sınavda yer alan sorulara bakmaları için bir süre verilir. İlk üç kısmın yarısında kısa bir ara verilip katılımcıların kalan soruları okumasına imkan verilmektedir. Her kısım sadece bir kez dinletilmekte, tekrarlama yapılmamaktadır. Soru türleri; biçim tamamlama, cümle tamamlama, çoktan seçmeli, kısa cevaplı sorular, diyagram sorular ve eşleşen sorular olarak değişir.

Format Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan dört kayıt dinleyeceksiniz ve ardından birtakım soruları cevaplayacaksınız.

 • Kayıt 1: günlük konularda iki kişi arasında geçen bir diyalog.
 • Kayıt 2: günlük konularda geçen bir monolog, örn. yerel tesislerle ilgili bir konuşma
 • Kayıt 3: en fazla dört kişi arasında geçen eğitim ve öğretim bağlamında bir konuşma, örn. bir üniversite hocası ile öğrencisinin bir ödevle ilgili görüşmesi
 • Kayıt 4: akademik konuda bir monolog, örn. üniversite düzeyinde bir ders
Süre IELTS Dinleme sınavı ortalama 30 dakika sürer ve cevaplarınızı soru kağıdından cevap kağıdında geçirmek için ekstra 10 dakika süre tanınır.
Soru Sayısı 40 soru
Görev Türleri Çoktan seçmeli soruları yanıtlamak, bir plan, harita veya diyagramı işaretlemek, form doldurmak, bir tabloyu veya akış şemasını tamamlamak, kısa cevaplar vermek
Notlandırma Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.
 • Academic Reading (Akademik Okuma) – 60 dakika

Metni hızlı okumalı ve zamanınızı verimli kullanmalısınız. Bu bölümde üç farklı metni okumanız ve IELTS Okuma sınavındaki ilgili soruları cevaplamanız gerekir. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriği aynıdır.IELTS Okuma sınavı pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Akademik Okuma

Format Bu bölüm betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır.Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur.
Süre Cevapları sınav kağıdına geçirme süresi dahil 60 dakika
Soru Sayısı 40 soru
Görev Türleri Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamak
Notlandırma Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

Genel Eğitim Okuma

Format Kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket el kitapları ve kılavuzlarından alınmış parçalar. Bunlar İngilizce konuşulan bir çevrede günlük olarak karşılaşacağınız türden materyallerdir.
Süre Cevapları sınav kağıdına geçirme süresi dahil 60 dakika
Soru Sayısı 40 soru
Görev Türleri Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamak
Notlandırma Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.
 • Academic Writing (Akademik Yazma) – 60 dakika
 • Adayın en az 150 sözcük kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram
 • En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Akademik Yazma

Format IELTS Akademik Yazma sınavında resmi bir dil kullanın. Bölüm 1’de bir grafik, tablo, çizelge veya diyagramla karşılaşacaksınız. Kendi kelimelerinizi kullanarak verilen bilgiyi tanımlamanız, özetlemeniz ve açıklamanız istenecek. Bu bir veriyi tanımlamak veya açıklamak, bir sürecin aşamalarını açıklamak, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmak veya bir obje veya etkinliği tarif etmek olabilir. Bölüm 2’de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Verilen konu ilginç ve kolay anlaşılır olacaktır.
Süre IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız olacak. Zamanınızı kendiniz yönetmeli ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2’ye geçmelisiniz..
Soru Sayısı 2 soru
Görev Türleri Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.
Notlandırma Yazma sınavınız sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

Genel Eğitim Yazma

Format IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı genel konuları içermektedir. Bölüm1’de bir size durum verilecek ve bu durumla ilgili bilgi istemek veya açıklama yapmak üzere yazı yazmanız istenecektir. Mektupta kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanabilirsiniz. Bölüm 2’de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Oldukça kişisel bir üslup kullanabilirsiniz.
Süre IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız olacak. Zamanınızı kendiniz yönetmeli ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2’ye geçmelisiniz..
Soru Sayısı 2 soru
Görev Türleri Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.
Notlandırma Yazma sınavınız sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.
 • Speaking (Konuşma) – 11 ya da 14 dakika

IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşacaksınız. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olacaktır. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilecektir. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır. IELTS Konuşma sınavı pek çok beceriyi ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Sınav görevlisi,

 • Günlük konularla ilgili bilgileri ve sıradan deneyimleri ne kadar iyi aktardığınızı görmek isteyecektir. Bunun için birçok farklı soruya cevap vermeli,
 • Verilen konu üzerinde belli bir süre uygun dili kullanarak konuşmalı,
 • Fikirlerinizi tutarlı şekilde bir araya getirmeli,
 • Görüşlerinizi ifade etmeli ve gerekçelendirmeli,
 • Konuyu analiz etmeli, tartışmalı ve yorumlar yapmalısınız.
  Rahat olun ve akıcı konuşun. Doğal bir şekilde konuşmalısınız.
Format Bölüm 1: Sınav görevlisi kendini tanıtacak ve sizden kendinizi tanıtmanızı ve kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek. Sınav görevlisi size ev, aile, iş, eğitim ve hobileriniz gibi genel konular hakkında sorular soracak. Bu bölüm rahatlamanıza ve doğal bir şekilde konuşmanızı yardımcı olacak.
Bölüm 2: Sınav görevlisi, belli bir konuda konuşmanızı isteyen ve konuşmanıza dahil etmeniz gereken noktaları içeren bir görev kartı verecek. Hazırlanmak ve not almak için bir dakika süreniz olacak. Daha sonra konuyla ilgili bir-iki dakika konuşmanız istenilecektir. Bu süre içerisinde konuşmanız bölünmeyeceği için konuşmaya devam etmeniz önemlidir. Ardından sınav görevlisi size aynı konuyla ilgili bir veya iki soru yöneltecektir.
Bölüm 3: Sınav görevlisi Bölüm 2’nin konusu ile ilgili ilave sorular soracak. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirleri tartışma fırsatı sunmak için hazırlanmıştır.
Süre 11-14 dakika
Notlandırma Sınav boyunca gösterdiğiniz performansa göre IELTS uzmanları tarafından değerlendirileceksiniz.Akıcılık ve tutarlılık, kelime dağarcığı, dil bilgisi ve doğruluk ile telaffuz dahil dört kriter üzerinden değerlendirileceksiniz. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

Cambridge International Academy ve IELTS

IELTS programını müfredatımıza entegre ederek, öğrencilere sınavda bulunan sayısız soru türleri için gerekli aşinalıkları kazandırıyoruz. Sınavların her biri, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve sınavın soru türleri üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler IELTS’e baktıklarında, öğrencilerin zamanı kısılı olduğu için, her soruyu yanıtlamanın en etkili ve verimli yollarını gösteriyoruz. Nitelikli ve tecrübeli öğretmenlerimiz, öğrencilerin konuşma bölümüne cevap verirken, kendilerine güvenmelerine olanak sağlayan bir yapıya kavuştuyor ve bireysel geri bildirim veriyorlar.
Cambridge International Academy olarak derslerde, Cambridge Academy orijinal kitapları kullanılmaktadır. Ayrıca eğitmenlerimiz, derslerde kendilerine ait materyalleri getirerek farklı kaynaklardan da örneklendirme ve alıştırma yapmaktadır.

Kaynaklarımız

Kaynaklarımızın her birinde eğitim ve pratik olarak; listening (dinleme), reading (okuma), writing (yazma), ve speaking (konuşma) kısımları vardır.

 

       
Complete IELTS 4.0 – 5.0 Level (B1 – B2) Intermadiate Complete IELTS 5.0 – 6.5 Level (B1 – B2) Intermadiate Complete IELTS 6.5 – 7.5 Level (B1) Advanced (C1) The Offcial Cambridge
Guide to IELTS
Level (B2 – B1) Upper-intermadiate and Advenced